Organisatie- en leiderschapsontwikkeling

De wereld is volop in transitie. Kansen en bedreigingen dienen zich in een steeds hoger tempo aan. Voor organisaties is het een doorlopend vraagstuk hoe zij daar adequaat op kunnen acteren. Daarom is het voor leiders belangrijk van tijd tot tijd even afstand te nemen van de dagelijkse operatie en de ruimte te nemen samen vooruit te kijken. Om echt te begrijpen wat er in de buitenwereld gebeurt, zodat de strategie tijdig kan worden bijgestuurd als dat nodig is. Omdat de complexiteit steeds groter wordt, speelt collectieve kennisontwikkeling hierbij een belangrijke rol.

Flexibiliteit en grip op uw organisatie

Menskant helpt de interne organisatie zo neer te zetten dat er ruimte komt voor de flexibiliteit die zo hard nodig is. Door een heldere visie neer te zetten en de energie binnen de organisatie te helpen stroomlijnen. Als medewerkers weten hoe zij bijdragen aan de strategie, ontstaan er grip en creativiteit in een veilige setting. Met een heldere richting kan de beste oplossing worden bepaald en bereikt.

Voor we starten, verkennen we eerst het organisatievraagstuk met de leiders van de organisatie. We gaan samen op zoek naar de kern van het vraagstuk en de achterliggende patronen. Door inzicht te creëren, kunnen we de juiste interventies inzetten en veranderen mét impact!

De impact die Menskant maakt binnen organisaties:

  • Samen ontdekken waar de kracht van de organisatie zit; welke lessen leren we uit het verleden, welke competenties maken het verschil en willen we vasthouden en versterken.
  • Het proces faciliteren om samen tot een nieuwe organisatiestrategie te komen.
  • Samen bepalen hoe de organisatie ingericht kan worden, om de strategie te kunnen realiseren en de governance-vraagstukken te beantwoorden.
  • De organisatiestrategie vertalen naar een ambitieuze meerjarenplanning voor de menskant van de organisatie, te denken aan leiderschaps-, talent- en teamontwikkeling, maar ook meer concrete HR-projecten, zoals een eigen academy.

Leiderschapsontwikkeling

Het vermogen van leiders om de ander te betrekken in het proces van doelrealisatie, dat is waar het in leiderschap om draait. Dit vraagt om verbinding met jezelf (zelfkennis), verbinding met de ander en verbinding op de inhoud. Menskant ondersteunt organisaties met een aanpak die is gebaseerd op het gedachtengoed van Impeccable Leadership. Deze gestructureerde leiderschapsmethode gaat over verbinden, beïnvloeden en met bezieling resultaten creëren die werkelijk betekenis hebben en zinvol zijn.

Afhankelijk van de situatie, heeft Menskant verschillende methodieken om samen inzicht te krijgen in het type leiderschap binnen de organisatie en inzichtelijk te maken wat de impact is op het menselijk kapitaal. Nadat de situatie in kaart is gebracht, bepalen we samen welke interventies gewenst zijn. Denk aan individuele leiderschapscoaching, begeleiding van een (deel van het) MT en vervolgens ook de bijbehorende teamontwikkeling die nodig is wanneer er veranderingen plaatvinden op het gebied van leiderschap. Alle coaching en begeleiding kan ook in de vorm van trails of externe sessies in binnen- of buitenland worden georganiseerd.

"Leiderschap is een innerlijk proces wat zich sociaal manifesteert."

Instrumenten die Menskant inzet

TPM
Het Transitie Proces Model is gericht om op een verbindende wijze een gestructureerde dialoog aan te gaan. Het is een reflectie-instrument die wij inzetten voor het verdiepen van individuele en organisatievraagstukken.
ILS
Het leiderschapsmodel van Impeccable Leadership is een instrument om het gedrag van een groep te leren plaatsen en te verklaren vanuit de eigen leiderschapsrol. Daarbij is het een kader om effectieve interventies te ontwerpen.
STYR
Het STYR-model is een moderne en praktische tool die organisaties ondersteunt bij het nemen van beslissingen over inrichting van teams, nieuwe functies, rollen, passende beloning en promoties van medewerkers.
TMA
De Talenten Motivatie Analyse methode staat voor talent- en competentie empowerment. De methode biedt concrete handvatten om eenvoudig en gestructureerd individuen en teams te versterken en te ontwikkelen.
XOS
De Xpand Operating System scan identificeert factoren binnen de organisatie die aandacht en verbetering nodig hebben op het gebied van: Cultuur, Leiderschap, Klantgerichtheid, Strategie & Innovatie, Organisatie & Processen, Menselijk Potentieel en Financiën & Resultaat.

Kennismaken?

Kom in contact om de mogelijkheden te bespreken.