"Bouwen aan een toekomstgerichte, lerende organisatie, waar talent tot bloei kan komen."

Ons verhaal

Menskant is in december 2021 opgericht door Paulien Reitsma. Paulien heeft een integrale kijk op organisatieprocessen en zet haar talent graag in om organisaties krachtiger én uiteindelijk de wereld een beetje mooier te maken. Skills ontwikkelen om mensgericht te ondernemen en talent tot bloei te laten komen. Er voor zorgdragen dat alle energie binnen een organisatie met passie wordt ingezet om doelen te realiseren. Dit aanjagen geeft altijd een kettingreactie met impact op de omgeving; het draagt bij aan de innovatiekracht van de organisatie.

Paulien heeft een Bedrijfskundige én HR-achtergrond. Met een goed gevulde rugzak, heeft ze inzicht in zowel bedrijfsprocessen, als HR-vraagstukken. Ze heeft bij meerdere grote organisaties haar eigen talenten mogen inzetten. Zij heeft ruim 20 jaar leidinggevende ervaring, waaronder vele jaren op strategisch niveau. Daarnaast is kartrekker geweest van een groot aantal projecten met een stevige cultuur-impact.

Ons verhaal - Menskant V2

Geoliede machine

Sinds 2023 versterkt Sabine Hutten Menskant. Een logische stap, Paulien en Sabine werkten al twee jaar samen en zijn uitstekend op elkaar ingespeeld. Paulien pakt vanuit haar senioriteit de strategische en leiderschapsvraagstukken op. Uit deze vraagstukken ontstaan praktische vraagstukken, die Sabine op haar beurt oppakt. Zo biedt Menskant de perfecte combinatie tussen denk- en doekracht en kunnen we altijd de best passende diensten bieden.

Daarnaast kan Menskant putten uit een groot aantal langdurige samenwerkingsrelaties die de organisatie aanvullen en versterken. Zo biedt Menskant de perfecte combinatie tussen denk- en doekracht en kunnen we altijd de best passende diensten bieden. Daarnaast kan Menskant putten uit een groot aantal langdurige samenwerkingsrelaties die de organisatie aanvullen en versterken.

Samenwerken met Menskant

Samenwerken met Menskant

Menskant werkt graag voor organisaties die begrijpen dat hun menselijk kapitaal hun grootste kracht is in het proces van strategierealisatie. Organisaties die zich realiseren dat het voor de ontwikkeling van hun organisatie belangrijk is de basis op orde te hebben. Dit om ruimte te hebben voor innovatie en het beantwoorden van de vraagstukken van de toekomst.

Heeft jouw organisatie behoefte aan een integrale aanpak rondom organisatieontwikkeling? Geen pleisters plakken, maar structureel verbeteren en vernieuwen met een heldere koers voor ogen. Menskant werkt flexibel samen met een breed scala van opdrachtgevers; van kortdurende interventies tot langdurige samenwerking op de bedrijfslocatie. Dit is afhankelijk van de organisatiebehoefte. Ieder traject dat Menskant ontwikkelt, is maatwerk; na de verkenning komen wij graag met een helder voorstel voor een passende aanpak.

Samen impact creëren

Menskant heeft veel ervaring in zowel profit (veelal MKB) als non-profit organisaties, zowel gericht op de Nederlandse alsook de internationale markt. De impact die Menskant maakt in organisaties:

  • Het faciliteren van het proces rondom de totstandkoming van een breed gedragen, heldere organisatiestrategie én de vertaling naar operationele plannen.
  • Een uitgewerkt strategisch plan rondom Organisatieontwikkeling & HR met de elementen die aan de menskant nodig zijn om de strategie te realiseren.
  • Bevlogen medewerkers die ruimte krijgen hun talent écht tot bloei te laten komen en weten hoe ze bijdragen aan de doelen.
  • De groei naar een vitale organisatie, waarin de juiste aandacht is voor rolduidelijkheid, waarderen en belonen.
  • Het bouwen van krachtige teams op alle niveaus waarbinnen elkaars kwaliteiten/talenten worden herkend en benut.
  • Het op orde brengen van de HR-processen, zoals arbeidsvoorwaarden, governance, etc.
  • Het positioneren als aantrekkelijk werkgever, met processen als recruitment, onboarding en opleiding die onderscheidend goed georganiseerd zijn.
  • Dit alles om voor de klanten van jouw organisatie samen het verschil te kunnen maken.

Ontmoet ons team

Paulien Reitsma - Fens

Strategie consultant / Interim HR directeur
'Paulien helpt grenzen te verleggen op het brede gebied van organisatieontwikkeling. Dit met draagvlak; zowel in boardroom als bedrijfskantine’.

Sabine Hutten

Organisatieontwikkelaar
‘Sabine is een kanjer in talentontwikkeling, waarderen en belonen. Alles wat ze doet, doet ze met passie, een grote glimlach en oprechte interesse’.

Ilone Hansman

Consultant
‘Ilone zet zich met passie in om organisaties te ontzorgen op gebied van strategie-, projectleiding- en communicatievraagstukken’.

Netwerken en partners

Samen leren en ontwikkelen; daar geloven we in. Wij zetten ons graag in en/of laten ons inspireren in de volgende netwerken: ondernemersnetwerk LIFE, community Impeccable Leadership, community FP&P, community Foundation for Natural Leadership, community XPAND en daarnaast in het netwerk van Fris Toezicht en ELLLA.

Daarnaast zoekt Menskant graag de samenwerking op met gespecialiseerde partners. Dit zijn bedrijven met een innovatieve aanpak, die hun specialiteit kunnen toevoegen aan de oplossing van het organisatievraagstuk. Menskant draagt zorg voor de integrale aanpak. Een selectie van de organisaties waarmee Menskant in co-creatie ontwikkelt:

Kennismaken?

Kom in contact om de mogelijkheden te bespreken.