Talent- en teamontwikkeling

Als leider word je blij van een proactief team, waarbinnen verantwoordelijkheid genomen wordt voor processen en alert wordt gereageerd op ontwikkelingen. Een team waar ruimte is voor talent en verschillen in persoonlijkheid benut worden. Maar hoe pak je dat aan en hoe zorg je vervolgens dat het leidt tot het behalen van de doelstellingen?

Talentontwikkeling

Talent gaat over de natuurlijke aanleg en het voorkeursgedrag van mensen. Iemand met een sterke behoefte aan structuur heeft bijvoorbeeld een talent voor accuraat werken en zal floreren in een omgeving waar dit voorkeursgedrag continu wordt uitgedaagd. Talent is als een ruwe diamant, het is al aanwezig, maar het moet nog verder geslepen worden, door een juiste aansturing en een passend educatief aanbod, zoals binnen een interne Academy of een op maat ingericht leiderschapsprogramma. Talent tot bloei laten komen leidt tot een langdurige positieve inzet en gelukkiger personeel.

Met de tool TMA (Talent Motivate Analyse) brengen we talenten en competenties in kaart. De tool is gebaseerd op de positieve psychologie; je natuurlijke aanleg ergens voor kan in meer of mindere mate aanwezig zijn. Talenten die er uit springen, kunnen vervolgens optimaal worden benut en uitgewerkt in loopbaanpaden per medewerker.

Teamontwikkeling

Goed samenwerken is een van de meest belangrijke skills in teams en voor veel mensen niet direct eenvoudig. Een teamanalyse brengt gedragsvoorkeuren, behoeften en talenten van alle teamleden in kaart. Dit ondersteunt bij het opzetten van een heldere taakverdeling, waardoor ieder teamlid het beste tot z’n recht komt. Menskant onderzoekt ook samen met het team waar eventuele wrijving in de samenwerking zit en welke stappen er genomen kunnen worden om dit los te laten. Samen hieraan werken leidt weer tot een constructieve samenwerking.

Bij teamontwikkeling leidt de inzet van de tool TMA tot:

  • Op positieve wijze en gezamenlijke richting de toekomst in
  • Meer begrip voor elkaar
  • Efficiënter werken door een heldere rolverdeling

Kennismaken?

Kom in contact om de mogelijkheden te bespreken.